Jak o Vánocích předvídat budoucnost? / How to foresee the future at Christmas?

O Vánocích dodržujeme hodně tradic. Některé z nich ti umožní předvídat budoucnost. :-) Vybrala jsem pro tebe 7 tradic, které jsou podle mě nejrozšířenější.

Dnešní článek je speciální. Pod každým odstavcem najdeš odkaz, kde si text můžeš i procvičit.

Pojďme se nejprve podívat na tradice, které dodržujeme před Štědrým dnem.

We keep many traditions at Christmas. Some of them will enable you foresee the future. :-) I chose 7 traditions, which I think are the most common.

Today’s article is special. Under each paragraph, you will find a link where you can practise the text.

Let us look at the traditions we keep before the Christmas Eve.

Cukroví

Sweets

Pečení cukroví je asi nejrozšířenější českou vánoční tradicí.

Z čeho se vyrábí? Většinou z mouky, vajec, cukru, másla, kakaa, čokolády a ořechů. Mezi nejoblíbenější cukroví patří perníčky, vanilkové rohlíčky nebo cukroví z lineckého těsta.

Procvič si text tady. Chceš recept na rohlíčky? Klikni sem.

Baking sweets is perhaps the most common Czech Christmas tradition.

What is it made from? Usually from flour, eggs, sugar, butter, cocoa, chocolate and nuts. The most favorite sweets are ginger bread, vanilla rolls or linzer cookies.

rohlíčky

Vánočka

Braided bread

Vánočku si dáváme ke kávě i jindy než o Vánocích. Původně je ale pečení vánočky tradicí, která je spojená s Vánocemi. Její tvar připomíná Ježíška v zavinovačce (= deka pro miminko). Je tedy symbolem plodnosti a nového života.

Procvič si text o vánočce na tomto odkaze. Chceš recept? Klikni sem.

We would have braided bread with our coffee not only during Christmas. Originally, though, baking braided bread is a tradition connected with Christmas. Its shape resembles baby Jesus in swaddling clothes. It is therefore a symbol of a fertility and a a new life.

vánočka

Jmelí

Mistletoe

Zvyk zavěšovat jmelí se do České republiky dostal z Anglie. Větvička se zavěšuje tak, abychom pod ní mohli projít a políbit se. Nejčastěji se zavěšuje na lustr. Páru, který se pod jmelím políbí, přinese lásku. Na trzích se prodává zelené, zlaté, nebo stříbrné jmelí. Pokud jmelí dostaneme jako dárek, přinese nám navíc štěstí. To neplatí, pokud si jmelí koupíme.

Text si procvič tady.

Chceš si upéct vlastní vánočku? Zkus tento recept.

Teď si povíme něco o tradicích, které se dodržují na Štědrý den.

The habit of hanging the misteltoe was delivered to the Czech republic from England. The branch needs to be hanged in a way so that it is possible to walk under it and kiss one another. It is usually hanged on a chandelier. It will bring love to the couple who will kiss under the mistletoe. Besides, if you receive the misteltoe as a present, it will bring you happiness. It doesn’t go for those who buy the mistletoe themselves.

Let us now talk about the traditions that are kept on Christmas Eve.

jmelí

Kapří šupiny

Carp scales

Při štědrovečerní večeři se pod talíř dávají šupiny z kapra. Šupiny, které připomínají mince, přináší po celý rok hojnost. Šupiny si ze stejného důvodu dáváme také do peněženky. Obvykle v peněžence nosíme tři šupiny. Dříve byly šupiny spojovány také s úrodou.

Procvič si text tady.

During the Christmas dinner, we place carp scales under our plates. The scales, which resemble coins, will bring us abundance the whole year. We insert the scales to our wallet from the same reason. We usually keep three pieces of scales in our wallet. Once the scales were also connected with harvest.

kapr

Krájení jablka

Apple slicing

Po štědrovečerní večeři se krájí jablko. Jak na to?

Vezmi nůž a rozkroj jablko napříč. Pokud je uvnitř hvězda, znamená to, že budeš v příštím roce zdravý/zdravá a šťastný/šťastná. Kříž předpovídá nemoc nebo smrt.

Chceš mít uvnitř  hvězdu? Mám pro tebe tajný tip. :-) Kup si velké jablko

Tento text si procvič tady.

After the Chirtmas dinner, an apple is cut. How is it done?

Take a knife and slice the apple through the core. If there a star inside, it means you will be healthy and happy in the next year. A cross anticipates a disease it a death.

Do you want to have a star inside? I have a secret tip for you. :-) Buy a big apple.

rozkrojené jablko

Házení střevícem

Court shoe throwing

Dívka, která je svobodná, se postaví zády ke dveřím a hodí botou přes rameno. Pokud špička boty míří ke dveřím, znamená to, že se dívka vdá. Pokud špička ukazuje dovnitř, znamená to, že dívka zůstane doma.

Cvičení na procvičení je zde.

A girl who is unmarried stands back to a door and throws her shoe over her arm. If the shoe top aims at the door, it means the girl will get married. If the shoe top points inside the house, it means that the girl will stay home.

střevíce

Lodičky

Little boats

Stejně jako při krájení jablka a házení střevícem, i při pouštění lodiček předvídáme budoucnost. Jak se to dělá?

Lodičku vyrobíme z poloviny vlašského ořechu. Dáme do ní svíčku. Svíčku zapálíme a dáme do umyvadla nebo nádoby s vodou. Každý člen rodiny musí mít svou lodičku. Pokud jsou lodičky u sebe, znamená to, že rodina bude pohromadě. Pokud se nějaká lodička oddělí, znamená to, že člen, kterému lodička patří, odcestuje. Dávej pozor, aby se ti lodička nepotopila. Lodička, která zhasne, předvídá nemoc. Raději tedy nehýbej s nádobou, ve které je voda. :-)

Procvičuj tady.

Napiš mi do komentářů, co na tyto tradice říkáš.

P. S.: Už máš plány na příští rok? Chceš se se mnou učit česky? Jsi na úrovni A2? Přihlas se do kurzu češtiny B1. Těším se na tebe!

Just as during apple slicing or court shoe throwing, when letting little boats flow, we foresee a future. How is it done?

We make the little boat out of a half of a walnut. We put a candle in it. We light the candle and put in in a sink or a vessel with a water in it. Every member of a family needs to have their own little boat. If the boats are next to one another, it means the family will stay together. If any boat separates from the others, it means that the member whose boat it is will travel. Watch out for the little boats not to sink. The boat who goes out foresees a disease. Therefore, you don’t want to move with the vessel where the water is. :-)

What do you think about these traditions? Let me know in the comment section.

P. S. Do you have any plans for the upcoming year? Do you want to learn Czech with me? Are you on A2 level? Sign in B1 Czech course. I am looking forward to meeting you!

lodičky

SLOVNÍ ZÁSOBA / VOCABULARY

předvídat budoucnost = to foresee the future

cukroví = sweets

perníčky = ginger bread

vanilkové rohlíčky = vanilla rolls

cukroví z lineckého těsta = linzer cookies

vánočka = braided bread

připomíná Ježíška v zavinovačce = resembles baby Jesus in a swaddling clothes

jmelí = misteltoe

větvička = branch

kapří šupiny = carp scales

hvězda = star

kříž = cross

svobodná = unmarried

pouštění lodiček = letting little boats flow

zapálíme svíčku = we light the candle

Zdroje obrázků: pixabay.com, flickr.com

Jsem online lektorka češtiny pro cizince, ráda Vám pomůžu nejen mluvit česky, ale i pochopit naši kulturu. Více se o mně dozvíte zde >>

I am a Czech-language online lecturer, I will be happy to help you not only to speak Czech, but also to understand our culture. You can find out more about me here >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.