Czech language, Czech culture

Mgr. Daniela Virtelová

 

e-mail: daniela@ceskyjazykceskakultura.cz

instagram: ceskyjazykceskakultura

facebook: Český jazyk, česká kultura

youtube: Český jazyk, česká kultura

linkedin: Daniela Virtelová

IČ: 722929005

I am not registered for VAT.